มี 68 สมาชิก รับสมาชิกสูงสุดได้ 50 คนเข้าสู่ระบบสมาชิก
Username 
  Password 
    สมัครสมาชิก
    ลืมรหัสผ่าน
   
เหมาะสำหรับธุรกิจเครือข่าย, ธุรกิจขายตรง MLM
เหมาะสำหรับหน่วยงานรัฐ/เอกชน เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานผ่านโลกออนไลน์
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการขายสินค้าผ่านเว็บไซต์
เหมาะสำหรับโรงเรียน สถาบันการศึกษา เว็บเผยแพร่ผลงานครู-อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา
   
 
p
    

เวทีวิชาการ ประถมกรุงเทพ ดีที่สุด Simply The Best ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

โดย นายกมล  รอดคล้าย  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานในพิธีเปิด
ดูภาพข่าว

รายละเอียดกิจกรรม ประถมกรุงเทพ ดีที่สุด Simply The Best ๒๕๕๗

                                                                              

                               งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔
                                        หนังสือแจ้งสถานศึกษาการประกวดฯ
                                        ประกาศ : การประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
                                       ใบสมัคร(แก้ไข)
                                       เกณฑ์

                           ด่วนที่สุด ขอให้โรงเรียนที่สมัครประกวด/แข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ป.๔ - ๖ ทุกโรงเรียนให้เตรียมอุปกรณ์
                                                   ที่ใช้ประกวด/แข่งขันมาเอง ดังแนบ

                           ด่วนที่สุด :  แจ้งเปลี่ยนกำหนดการประกวด/แข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
                                             - วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ป.๑ - ป.๖
                                             - วันที่ ๑๕ สิงหาคา ๒๕๕๗ แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.๑ - ป.๖
                                             - โรงเรียนใดที่มีการแก้ไขชื่อ - สกุล หรือ เปลี่ยนผู้เข้าแข่งขันขอให้นำหนังสือไปยื่น ณ ที่รายงานตัว
                                                ผู้เข้าแข่งขันในวันแข่งขัน (๑) หนังสือขอเปลี่ยนชื่อ - สกุล และขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
                                                        

                        ด่วนที่สุด : แจ้งเปลี่ยนกำหนดการประกวด/แข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
                                             - วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ป.๑ - ป.๖
                                             - วันที่ ๑๕ สิงหาคา ๒๕๕๗ แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.๑ - ป.๖
                                             - โรงเรียนใดที่มีการแก้ไขชื่อ - สกุล หรือ เปลี่ยนผู้เข้าแข่งขันขอให้นำหนังสือไปยื่น
                                               ณ ที่รายงานตัวผู้เข้าแข่งขันในวันแข่งขัน (๑) หนังสือขอเปลี่ยนชื่อ - สกุล และขอเปลี่ยนตัว
                                               ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
                        รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
                                  แก้ไข ชื่อ - สกุล
                                  หนังสือเล่มเล็ก
                                  วาดภาพระบายสี (เรียนร่วม)
                                  ลูกทุ่งหญิง
                                  ลูกทุ่งชาย
                                  ภาพยนตร์สั้น
                                  ปั้นดินน้ำมัน (ปฐมวัย)
                                  ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
                                  บทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑)
                                  เครื่องร่อนกระดาษพับ
                                  คณิตคิดเร็ว
                                  การแข่งขันเล่านิทาน Story Telling    
                                  การใช้โปรแกรมนำเสนอ presentation

                          ด่วนที่สุด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดกิจกรรมในการ
                               ประกวด/แข่งขัน กิจกรรมการแต่งบทร้อยกรอง ป.๔-๖ จาก การแต่งบท
                                ร้อยกรอง(กลอนสี่) ซึ่งเป็นการแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี๑๑)
จึงแจ้ง
                                มาให้ทราบโดยทั่วกัน และขอให้โรงเรียนที่สมัครในกิจกรรมดังกล่าวดาวโหลด
                                เกณฑ์การแข่งขันได้ที่ www.sillapa.net และดาวโหลด กำหนดการแข่งขันที่นี่

                                           ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร
                                     เรื่อง  ประกาศผลการจัดแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
                                               และผลการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานพระราชทาน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
รางวัลพระราชทาน
รางวัลพระราชทานชมเชย

                                            ประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

                        ผลการสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ
                        ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗
                        ผลการคัดสรรรางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม "ระดับเขตพื้นที่การศึกษา" ประจำปี ๒๕๕๗

                                          ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
                                   เรื่อง รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
                                                    เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557
                                                                     สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
                                                                                                            
รายละเอียด...ที่นี่    

                                ด่วน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
                                                             แจ้งการเรียกและบรรจุแต่งตั้ง  ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
                                                                       วันที่ วันที่  ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๕๗

ตารางการนิเทศโรงเรียน สพป.กทม.
รายละเอียด...ที่นี่

                                                           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
                                                         จะนำ e-office ระบบใหม่มาใช้ในการ รับ-ส่ง หนังราชการทดแทนระบบเดิม
                                                                       โดยจะเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2557 เป็นต้นไป
                                                                                      
คู่มือการใช้งาน e-office ระบบใหม่

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
รายละเอียดที่นี่

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภาคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
เรื่อง  ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี ๒๕๕๗
รายละเอียดที่นี่

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
(ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน)
รายละเอียดที่นี่

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสถานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
รายละเอียด...ที่นี่


  

นักเรียนสังกัด สพฐ.อายุ 17-18 ปี ทะเบียนบ้านต่างจังหวัด 1 2 3 4 5 6 7

หนังสือนำส่งโรงเรียนพระราชทาน...ดาวโหลดที่นี่
แบบประเมินนักเรียนพระราชทาน...ดาวโหลดที่นี่่
แบประเมินสถานศึกษาก่อนประถมศึกษา...ดาวโหลดที่นี่
แบบประเมินสถานศึกษาประถมและมัธยม๓(๔)...ดาวโหลดที่นี่
แบบประเมินสถานศึกษาประถมและมัธยม(๕)...ดาวโหลดที่นี่

แนวปฏิบัติ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ดาวโหลดที่นี่

คู่มือวัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ดาวโหลดที่นี่

คู่มือวัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ดาวโหลดที่นี่

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
"องค์กรแห่งความเป็นเลิศ" Excellent organization
(อ่านต่อที่นี่)
    ดาวโหลดที่นี่              


              
                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียน
                                          ประสบอุบัติเหตุ

                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัว
                                          นักเรียนประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต

                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ ขอความอนุเคราะห์บูชาวัตถุมงคล
                                          เหรียญหลวงพ่อทองสุข

                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ เขต ๒ ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคเงิน
                                          ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย

                
                              สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหารนคร ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม
                                    บุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)
                              สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ขอเชิญส่งครูและบุคลากรทางการลูกเสือ
                                   เข้ารับการฝึกอบรม
                              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ขอเชิญประชุมปฏิบัติการจัดทำคลังข้อสอบ
                                           เพื่อเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแนวทางการสอบระดับชาติ (NT) และการประเมิน
                                           คุณภาพนักเรียนนานาชาติ (PISA)
                               คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                                            ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ
                                           ชำนาญการพิเศษ
                             สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนโรงเรียนที่มีกองลูกเสือ
                                          เนตรนารี ทุกประเภทที่มีในสถานศึกษา ร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๕๗ 
                                          ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำหรับโรงเรียนในสังกัดทั้งรัฐบาลและเอกชน

                             สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนส่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
                                          ประเภทผู้บริหาร ผุ้สอน และผู้สนับสนุน ประเภทละ ๑ คน เข้าร่วมโครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
                                          ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ เฉพาะโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ขอเชิญประชุมปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
                                         (Classroom Action Research) เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งนี้ ให้ส่งรายชื่อเข้าอบรม
                                         ภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗

                             สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ
                                         "อภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย"

                    
                                     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์การสัมมนาครูสอนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๕๖
                                           ประจำปี ๒๕๕๗ ของโรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (เอ.ยู.เอ.)
                                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบการรับเงิน
                                           ค่าใช้สถานที่แล้วไม่ออกใบเสร็จรับเงิน
                                     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งประกาศผลการคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาวิทยาศาสตร์
                                           เพื่อเป็นตัวแทนไปประกวดในเวทีนานาชาติ ประจำปี 2557
                                     ด่วนที่สุด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เชิญชวนร่วมโครงการประกวดการพัฒนาโรงเรียน
                                          คาร์บอนต่ำ (EGAT Low Carbon School Award)
                                    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะพื้นฐานทางฟุตบอลของ
                                         นักเรียนชั้น ม.๑-๕ ในรายการ "สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้าเรดแชมเปี้ยนปี ๔"
                                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษxาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ขอส่งคู่มือการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา
                                          เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
                                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร แจ้งรายละเอียดการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา
                                          และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
                                          ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร


กิจกรรม สพป.กทม.


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดมหกรรมเวทีวิชาการ
ประถมกรุงเทพ ดีที่สุด Simply The Best ๒๕๕๗ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ โดยมี ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
เวลา ๑๔.๐๐ น. พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานครู และนักเรียน ภายในงาน...
ดูภาพภาพกิจกรรม                       ๑๐   ๑๑  
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
รับโล่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย (NT)
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ชั้น ป.๓ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ลำดับที่ ๘ และชั้น ป.๖
ลำดับที่ ๓ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ จาก ดร.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขึ้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค
กรุงเทพฯ...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร
เขต ๓ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร ชั้น ๓
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหนคร ...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม
๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรุงเทพฯ...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นประธานประชุม สภากาแฟ สพป.กทม. เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร ชั้น ๓ สพป.กทม. เขราชเทวี กรุงเทพฯ...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการค่ายสร้างสรรค์
พัฒนาคุณภาพเด็กไทย การเสริมสร้างสิทธิหน้าที่พลเมืองและเรียนรู้เรื่อง
การเงิน เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศรีพญาไท โรงเรียนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
ดูภาพกิจกรรม (๑)
ดูภาพกิจกรรม (๒)
นางณภัทรภัค ธัญญวณิชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" เครือข่ายโรงเรียน
สุจริต สพป.กทม. เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
เขตบางซื่อ ...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์
กรุงเทพฯ...
ดูภาพกิจกรรม(๑)
นายปัญญา แก้วกียูร ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ...
ดูภาพกิจกรรม (๑)
ดูภาพกิจกรรม (๒)

อ่านทั้งหมด


หนังสือราชการ สพป.กทม.


เรื่อง การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รายละเอียดที่นี่ (8 พ.ค. 57)

 เรื่อง การรับเอกสารการจัดทำเงินเดือนประจำเดือนเมษายน 2557...รายละเอียดที่นี่
(ขอให้เจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียนมารับเอกสารการจัดทำเงินเดือนตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. 57
และจัดส่งภายในวันที่ 21 เม.ย. 57)

เรื่อง การจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2556 "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVING)...รายละเอียดที่นี่
(9 เม.ย. 57)

เรื่อง แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557...รายละเอียดที่นี่
(9 เม.ย. 57)

เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "The Mall Kids Fair 2014"...รายละเอียดที่นี่
(3 เม.ย. 57)

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี...รายละเอียดที่นี่
(3 เม.ย. 57)

เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวด งบประมาณปี 2557 (โรงเรียนในฝัน 24 โรงเรียน)...รายละเอียดที่นี่
(2 เม.ย. 57)

เรื่อง การประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย...รายละเอียดที่นี่
(31 มี.ค. 57)

เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (17 ม.ค. 57)

หนังสือแจ้งสถานศึกษาสังกัดอื่น


เรื่อง การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รายละเอียดที่นี่ (8 พ.ค. 57)

เรื่อง แจ้งรายชื่อเด็กและเยาวชนดีเด่น/นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เข้าเยี่ยมคารวะและรับโล่รางวัล (3 ม.ค. 57)

เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา
2556 ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร
(11 ธ.ค. 56)

เรื่อง ขอส่งสำเนาบัญชีรายชื่อบุคลากรภายนอกเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ และศึกษาดูงานโครงการพัฒนา
ดำเนินงานป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน
(13 พ.ย. 56)
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน สมิทธิพงษ์, บูรณะศึกษา, อุดมศึกษา, กันตะบุตร, จิตรลดา, สมาคมสตรีไทย, โสมาภาพัฒนา,
ปราโมชวิทยารามอินทรา, ภูมิสมิทธิ์, แย้มสะอาด และอัสสัมชัญธนบุรี

เรื่อง การรับสมัครเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโล่และประกาศเกียรติคุณบัตร
จากนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
(29 ต.ค. 56)

เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556 ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร
(9 ก.ย. 56)
ประกาศเรื่องการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556
หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระเบียบว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
ระเบียบว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา พ.ศ. 2555

เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีการศึกษา2556
ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร
(21 ส.ค. 56)
แบบประเมินนักเรียน
แบบประเมินสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
แบบประเมินสถานศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษา

เรื่อง กำหนดโครงการ "คัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์" ประจำปี 2556
(13 ส.ค. 56)

อ่านทั้งหมด


x

ผลงานวิจัย สพป.กทม.

                             เรื่อง รายงานการประเมินความก้าวหน้าในการจัดการศึกษา โรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่น 1
                                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
                             การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อสนับสนุนการนิเทศภายในสำหรับการยกระดับ
                                 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ข่าวจากเว็บไซต์ สพฐ. ข่าวการศึกษา

 

 ข่าวทั่วไป


 
 
 
   Siamvip.Com บริการเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี