มี 68 สมาชิก รับสมาชิกสูงสุดได้ 50 คนเข้าสู่ระบบสมาชิก
Username 
  Password 
    สมัครสมาชิก
    ลืมรหัสผ่าน
   
เหมาะสำหรับธุรกิจเครือข่าย, ธุรกิจขายตรง MLM
เหมาะสำหรับหน่วยงานรัฐ/เอกชน เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานผ่านโลกออนไลน์
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการขายสินค้าผ่านเว็บไซต์
เหมาะสำหรับโรงเรียน สถาบันการศึกษา เว็บเผยแพร่ผลงานครู-อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา
   
 
p
    

                                                                              

                               งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔
                                        หนังสือแจ้งสถานศึกษาการประกวดฯ
                                        ประกาศ : การประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
                                       ใบสมัคร(แก้ไข)
                                       เกณฑ์

                                           ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร
                                     เรื่อง  ประกาศผลการจัดแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
                                               และผลการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานพระราชทาน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
รางวัลพระราชทาน
รางวัลพระราชทานชมเชย

                                            ประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

                        ผลการสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ
                        ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗
                        ผลการคัดสรรรางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม "ระดับเขตพื้นที่การศึกษา" ประจำปี ๒๕๕๗

                                          ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
                                   เรื่อง รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
                                                    เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557
                                                                     สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
                                                                                                            
รายละเอียด...ที่นี่    

ตารางการนิเทศโรงเรียน สพป.กทม.
รายละเอียด...ที่นี่

                                                           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
                                                         จะนำ e-office ระบบใหม่มาใช้ในการ รับ-ส่ง หนังราชการทดแทนระบบเดิม
                                                                       โดยจะเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2557 เป็นต้นไป
                                                                                      
คู่มือการใช้งาน e-office ระบบใหม่

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
รายละเอียดที่นี่

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภาคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
เรื่อง  ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี ๒๕๕๗
รายละเอียดที่นี่

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
(ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน)
รายละเอียดที่นี่

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสถานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
รายละเอียด...ที่นี่


  

นักเรียนสังกัด สพฐ.อายุ 17-18 ปี ทะเบียนบ้านต่างจังหวัด 1 2 3 4 5 6 7

หนังสือนำส่งโรงเรียนพระราชทาน...ดาวโหลดที่นี่
แบบประเมินนักเรียนพระราชทาน...ดาวโหลดที่นี่่
แบประเมินสถานศึกษาก่อนประถมศึกษา...ดาวโหลดที่นี่
แบบประเมินสถานศึกษาประถมและมัธยม๓(๔)...ดาวโหลดที่นี่
แบบประเมินสถานศึกษาประถมและมัธยม(๕)...ดาวโหลดที่นี่

แนวปฏิบัติ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ดาวโหลดที่นี่

คู่มือวัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ดาวโหลดที่นี่

คู่มือวัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ดาวโหลดที่นี่

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
"องค์กรแห่งความเป็นเลิศ" Excellent organization
(อ่านต่อที่นี่)
    ดาวโหลดที่นี่              


              
                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียน
                                          ประสบอุบัติเหตุ

                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัว
                                          นักเรียนประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต

                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ ขอความอนุเคราะห์บูชาวัตถุมงคล
                                          เหรียญหลวงพ่อทองสุข

                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ เขต ๒ ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคเงิน
                                          ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย

                
                              สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ขอเชิญส่งครูและบุคลากรทางการลูกเสือ
                                   เข้ารับการฝึกอบรม
                              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ขอเชิญประชุมปฏิบัติการจัดทำคลังข้อสอบ
                                           เพื่อเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแนวทางการสอบระดับชาติ (NT) และการประเมิน
                                           คุณภาพนักเรียนนานาชาติ (PISA)
                               คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                                            ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ
                                           ชำนาญการพิเศษ
                             สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนโรงเรียนที่มีกองลูกเสือ
                                          เนตรนารี ทุกประเภทที่มีในสถานศึกษา ร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๕๗ 
                                          ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำหรับโรงเรียนในสังกัดทั้งรัฐบาลและเอกชน

                             สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนส่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
                                          ประเภทผู้บริหาร ผุ้สอน และผู้สนับสนุน ประเภทละ ๑ คน เข้าร่วมโครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
                                          ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ เฉพาะโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ขอเชิญประชุมปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
                                         (Classroom Action Research) เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งนี้ ให้ส่งรายชื่อเข้าอบรม
                                         ภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗

                             สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ
                                         "อภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย"

                    
                                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร แจ้งประชาสัมพันธ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
                                         สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพป.กทม.) ที่ว่าง
                                    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งประชาสัมพันธ์เรื่อง การส่งเสริมการวิจัยการศึกษา
                                        สำหรับสถานศึกษาที่สนใจทราบ
                                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับ
                                         ประถมศึกษาในรายการ "สพฐ. - เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา สามัคคีปี ๑๐"
                                    สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิง แห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ให้จัดส่งเยาวชนเข้าร่วมแข่งขัน "เชียร์ลีดเดอร์"
                                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ส่งเสริมและคัดเลือกผลงานการวิจัยและ
                                        และผลงานนวัตกรรมที่เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
                                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ แจ้งผลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
                                        ตามโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๕๗
                                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมานคร ขอประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมแข่งขัน
                                        กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ "สพป.กทม.เกมส์" ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
                                    ด่วนที่สุด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งประชาสัมพันธ์การแข่งขันบาสเก็ตบอลนักเรียน
                                         "โฟโมสต์ไทยแลนด์คัพ ศึกเยาวชนชิงแชมป์บาสเก็ตบอล ๒๐๑๕"
                                    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อวัดความเหมาะสม
                                         กับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
                                         แต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                                    มูลนิธิเมาไม่ขับ ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกสถาบันการศึกษาเข้าโครงการประกวดสถาบันการศึกษาปลอดภัย
                                        สวมหมวกนิรภัย 100%
                                    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดอ่านทำนองเสนาะ
                                         "โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจวัฒนธรรม"
                                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร แจ้งรายละเอียดการแบ่งทีมนักกีฬาตามภูมิภาค
                                        การแข่งขันกีฬา "สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา สามัคคี ปี ๑๐" ถึงโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
                                        การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
                                        กรุงเทพมหานคร สังกัดอื่น
                                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ขอเชิญ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
                                        การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
                                        กรุงเทพมหานคร สังกัดอื่น  เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา "สพฐ.- เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา
                                        สามัคคี ปี ๑๐"
                                    สโมสรลูกเสือไพรนกยูง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)
                                    โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษ
                                         เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ ๙
                                    โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ ๑๗

กิจกรรม สพป.กทม.


นางณภัทรภัค ธัญญวณิชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" เครือข่ายโรงเรียน
สุจริต สพป.กทม. เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
เขตบางซื่อ ...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์
กรุงเทพฯ...
ดูภาพกิจกรรม(๑)
นายปัญญา แก้วกียูร ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ...
ดูภาพกิจกรรม (๑)
ดูภาพกิจกรรม (๒)
นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและประยุกต์
ใข้ในชั้นเรียน เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
นายธีรวุฒิ เจริญรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การบริหารงานการเงินการคลัง เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม
ชั้น ๓ อาคาร ๑ สพป.กทม. เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓ จัดอบรมปฏิบัติธรรมเชิงปฏิบัติการ
เพือเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ให้กับบริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร ๕ วัน ณ วัดยานนาวา กรุงเทพฯ โดยมี
พระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานในพิธี...
ดูภาพกิจกรรม (๑)
ดูภาพกิจกรรม (๒)
ดูภาพกิจกรรม (๓)
ดูภาพกิจกรรม (๔)
ดูภาพกิจกรรม (๕)
ดูภาพกิจกรรม (๖)
ดูภาพกิจกรรม (๗)
ดูภาพกิจกรรม (๘)
ดูภาพกิจกรรม (๙)
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน "กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ" สพป.กทม.เกมส์ ครั้งที่ ๓
เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน กรุงเทพฯ...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาผู้บริหารสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ ๔-๖
กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมโนโวเทล จ.ระยอง โดยมี นายปัญญา แก้วกียูร
ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากร
ให้ความรู้...
ภาพกิจกรรม (๑)
ภาพกิจกรรม (๒)
ดาวโหลด - วิเคราะห์การศึกษาสู่เวทีโลก
ดาวโหลด - ระบบการศึกษา England
ดาวโหลด - ระบบการศึกษา Finland
ดาวโหลด - ระบบการศึกษา New Zealand
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โรงเรียนในสังกัดร่วมพิธี
ทบทวนและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ
โดยมี โรงเรียนพญาไท โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ ร่วมเดินสวนสนามในพิธีดังกล่าว
ภาพกิจกรรม (๑)
ภาพกิจกรรม (๒)
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นประธานในพิธีทบทวนและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ สนามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕
เฉลิมพระเกียรติ เขตสายไหม กรุงเทพฯ
ภาพกิจกรรม (๑)
ภาพกิจกรรม (๒)
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ "การพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำและศึกษาดูงาน
ณ จังหวัดกาญจนบุรี" เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ...
ภาพกิจกรรม (๑)
ภาพกิจกรรม (๒)
ภาพกิจกรรม (๓)
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา" เมื่อวันที่
๒๘-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค...
ดูภาพกิจกรรมที่นี่
นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดงานวันคล้ายวัน
สถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ เขตสายไหม กรุงเทพฯ...
ดูภาพกิจกรรมที่นี่
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ตามโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบ
วินัยในสังคม ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๕๗ ...
ดูภาพกิจกรรมที่นี่ (๑)
ดูภาพกิจกรรมที่นี่ (๒)
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ร่วมประชุมสัมมนาติดตามการบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕
มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
นายพิเชษฐ โพธิ์ภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นประธานเปิด "ค่ายพัฒนาศักยภาพการศึกษาพิเศษ" เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมโรงเรียนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ...
ดูภาพกิจกรรม(๑)
ดูภาพกิจกรรม (๒)
ดูภาพกิจกรรม (๓)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดประชุมคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เมื่อบ่ายวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ เขตสายไหม กรุงเทพฯ
โดยมี นายปัญญา แก้วกียูร เป็นประธานการประชุม...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อเช้าวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ เขตวัชรพล กรุงเทพฯ...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรียนบรรจุครูผู้ช่วย รอบ ๒
จำนวน ๒๕ คน เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยมีนางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครให้โอวาทแก่ครูผู้ช่วยคนใหม่
ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร...
ดูภาพกิจกรรมที่นี่
นายสุรชัย ทองทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมบรรยายพิเศษ
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและรายงานผล
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน
๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดประกวดระเบียบแถว
ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๕๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ สนามกีฬาโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ...
ดูภาพกิจกรรมที่นี่ (๑)
ภาพกิจกรรม (๒)
ภาพกิจกรรม (๓)
ภาพกิจกรรม (๔)
ภาพกิจกรรม (๕)
นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประกวดระเบียบแถว
ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ เขตสายไหม กรุงเทพฯ...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นประธานการประชุม ก.ต.ป.น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมพุทธวรญาณ ชั้น ๓
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ...
ดูภาพกิจกรรมที่นี่
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นประธานการประชุม "สภากาแฟ" สพป.กทม. ประจำวันพุทธที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคา ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดประชุมสัมมนาวิชาการศึกษานิเทศก์ในสังกัด
เพื่อวางแผนระบบนิเทศ ตลอดจนวางแผนการจัดเวทีวิชาการ โดยมีวิทยากรหลัก
ได้แก่ ดร.ปัญญา แก้วกียูร ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า และนายสมควร วรสันต์ เมื่อวันที่ ๓
มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมพุทธวรญาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)
เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ การประชุมปฏิบัติการการจัดทำคลังข้อสอบ
ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานตาทแนวทางการทดสอบระดับชาติ (National Test NT)
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๑
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ...
ดูภาพกิจกรรมที่นี่
นายสุรชัย ทองทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมพัฒนาเว็บไซต์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
e-network เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร ชั้น ๓
สพป.กทม. เขตราชเทวี กรุงเทพฯ...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูล
นักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษากรุงเทพมหานครา ภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
โรงเรียนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
นายสุรชัย ทองทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม
๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร ชั้น ๓ สพป.กทม.เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ...ดูภาพกิจกรรมที่นี่

อ่านทั้งหมด


หนังสือราชการ สพป.กทม.


เรื่อง การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รายละเอียดที่นี่ (8 พ.ค. 57)

 เรื่อง การรับเอกสารการจัดทำเงินเดือนประจำเดือนเมษายน 2557...รายละเอียดที่นี่
(ขอให้เจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียนมารับเอกสารการจัดทำเงินเดือนตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. 57
และจัดส่งภายในวันที่ 21 เม.ย. 57)

เรื่อง การจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2556 "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVING)...รายละเอียดที่นี่
(9 เม.ย. 57)

เรื่อง แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557...รายละเอียดที่นี่
(9 เม.ย. 57)

เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "The Mall Kids Fair 2014"...รายละเอียดที่นี่
(3 เม.ย. 57)

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี...รายละเอียดที่นี่
(3 เม.ย. 57)

เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวด งบประมาณปี 2557 (โรงเรียนในฝัน 24 โรงเรียน)...รายละเอียดที่นี่
(2 เม.ย. 57)

เรื่อง การประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย...รายละเอียดที่นี่
(31 มี.ค. 57)

เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (17 ม.ค. 57)

หนังสือแจ้งสถานศึกษาสังกัดอื่น


เรื่อง การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รายละเอียดที่นี่ (8 พ.ค. 57)

เรื่อง แจ้งรายชื่อเด็กและเยาวชนดีเด่น/นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เข้าเยี่ยมคารวะและรับโล่รางวัล (3 ม.ค. 57)

เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา
2556 ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร
(11 ธ.ค. 56)

เรื่อง ขอส่งสำเนาบัญชีรายชื่อบุคลากรภายนอกเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ และศึกษาดูงานโครงการพัฒนา
ดำเนินงานป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน
(13 พ.ย. 56)
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน สมิทธิพงษ์, บูรณะศึกษา, อุดมศึกษา, กันตะบุตร, จิตรลดา, สมาคมสตรีไทย, โสมาภาพัฒนา,
ปราโมชวิทยารามอินทรา, ภูมิสมิทธิ์, แย้มสะอาด และอัสสัมชัญธนบุรี

เรื่อง การรับสมัครเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโล่และประกาศเกียรติคุณบัตร
จากนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
(29 ต.ค. 56)

เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556 ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร
(9 ก.ย. 56)
ประกาศเรื่องการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556
หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระเบียบว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
ระเบียบว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา พ.ศ. 2555

เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีการศึกษา2556
ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร
(21 ส.ค. 56)
แบบประเมินนักเรียน
แบบประเมินสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
แบบประเมินสถานศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษา

เรื่อง กำหนดโครงการ "คัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์" ประจำปี 2556
(13 ส.ค. 56)

อ่านทั้งหมด


x

ผลงานวิจัย สพป.กทม.

                             เรื่อง รายงานการประเมินความก้าวหน้าในการจัดการศึกษา โรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่น 1
                                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
                             การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อสนับสนุนการนิเทศภายในสำหรับการยกระดับ
                                 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ข่าวจากเว็บไซต์ สพฐ. ข่าวการศึกษา

 

 ข่าวทั่วไป


 
 
 
   Siamvip.Com บริการเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี